Środa, 29 listopada 2023

Co doradcy podatkowi powinni wiedzieć o SLATach

14 lipca 2022

Spousal Lifetime Access Trust (SLAT) jest jednym z narzędzi planowania nieruchomości, które księgowi i planiści finansowi mogą wykorzystać, aby rozwiązać ten problem dla swoich zamożnych klientów.

SLAT jest nieodwołalnym funduszem utworzonym za życia małżonka. SLAT pozwala małżonkowi na usunięcie aktywów z majątku, takich jak ściśle trzymana firma lub jednostka, jednocześnie korzystając z dochodów funduszu pośrednio przez małżonka. Przekazanie zyskujących na wartości aktywów do SLAT pozwala założycielowi zablokować darowizny do wysokości obecnego wyłączenia z podatku od darowizn i nieruchomości (12,06 miliona dolarów w 2022 roku) i uniknąć podatku od spadku wartości darowanych aktywów, a jednocześnie cieszyć się dożywotnimi korzyściami z funduszu powierniczego wypłacanymi małżonkowi-beneficjentowi.

Artykuły takie jak ten, prosto do Twojej skrzynki pocztowejDołącz

do naszego newslettera, aby uzyskać najnowsze trendy w księgowości, pomysły, wiadomości i technologie dostarczane bezpośrednio na Twoją skrzynkę pocztową.Wpisz adres e-mail * Wpiszadres e-mailZapisz
się

Osadnik może nadal zachować kontrolę zarządczą nad firmą. Zdolność beneficjentów SLAT do sprawowania kontroli nad udziałami posiadanymi w SLAT będzie podlegać ograniczeniom określonym przez założyciela w funduszu.

W SLAT, "Settlor-spouse" ustanawia nieodwołalny trust dla "beneficiary-spouse" i jeśli jest to pożądane, dzieci lub wnuków małżonków. Małżonek-założyciel musi zasilić SLAT swoim majątkiem odrębnym. Ten transfer zmniejsza majątek założyciela-małżonka. W momencie śmierci beneficjenta - małżonka, aktywa SLAT mogą zostać rozdzielone pomiędzy dzieci lub wnuki małżonków w całości lub w formie powiernictwa.

Beneficjent-małżonek może być jedynym lub współpowiernikiem SLAT. SLAT kieruje powiernika do dystrybucji dochodu i/lub kapitału do beneficjenta-małżonka dla jego zdrowia, edukacji, utrzymania lub wsparcia (HEMS).

Jeśli założyciel-małżonek chce, by trust rozdzielił aktywa trustu ponad to, co jest potrzebne na HEMS beneficjenta-małżonka, musi wyznaczyć kogoś innego niż beneficjent-małżonek na powiernika lub współpowiernika. W przeciwnym razie, aktywa trustu mogą stać się przedmiotem wierzycieli beneficjenta-małżonka i sprawić, że aktywa SLAT będą włączone do majątku beneficjenta-małżonka.

Implikacje podatkowe SLAT

SLAT może zapewnić korzyści podatkowe dla małżonka-założyciela. Transfer do SLAT wykorzysta dostępne dla małżonka-rozliczeniowca wyłączenie z podatku od nieruchomości i darowizn. Jest to ważne dla klientów, którzy chcą skorzystać z wyższej kwoty wyłączenia, która ma spaść w 2026 roku.

Podczas życia beneficjenta, SLAT jest opodatkowany jako grantor trust, co oznacza, że założyciel jest odpowiedzialny za płacenie podatku od dochodu funduszu, ponieważ SLAT jest utrzymywany na korzyść beneficjenta. Osadnik-małżonek może zapłacić podatek dochodowy od dochodu uzyskanego przez SLAT, tym samym czyniąc nieopodatkowaną darowiznę dla beneficjentów SLAT w wysokości równej podatkowi.

Wszystkie dochody i odliczenia SLAT muszą być wykazane w zeznaniu podatkowym małżonka. Powiernik SLAT powinien złożyć blankiet Fiduciary Income Tax Return, Form 1041, dla SLAT. Formularz 1041 będzie zawierał oświadczenie, że SLAT został założony i że wszystkie dochody i odliczenia zostaną zgłoszone na zeznaniu podatkowym współmałżonka.

SLAT powinien mieć oddzielny rachunek czekowy lub maklerski i być traktowany jako oddzielny podmiot fiskalny. Wartość aktywów SLAT, w tym wszelkie przyrosty od momentu utworzenia SLAT, są wyłączone z majątku zarówno małżonka-rozliczeniowca, jak i małżonka-beneficjenta. Majątek otrzymany przez dzieci uniknie podatku od transferu majątku.

Aktywa darowane lub przekazane do SLAT nie podlegają korekcie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w momencie śmierci założyciela-małżonka, ponieważ nie są włączone do majątku podlegającego opodatkowaniu. Podarowane aktywa zachowują podstawę przeniesienia małżonka-rozliczeniowca, co skutkuje potencjalną realizacją zysków kapitałowych przy późniejszej sprzedaży aktywów o wysokiej wartości w ramach SLAT.

Problem ten może być rozwiązany poprzez umożliwienie małżonkowi zamiany aktywów SLAT na aktywa nie będące przedmiotem trustu o równoważnej wartości. Uprawnienie to oznacza, że SLAT zostanie pominięty dla celów podatku dochodowego, a aktywa wymieniane z SLAT będą kwalifikować się do zwiększenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w momencie śmierci małżonka.

Wady SLAT

Najbardziej oczywista wada SLAT pojawia się w przypadku rozpadu małżeństwa. Beneficjent-małżonek będzie nadal otrzymywać korzyści z majątku funduszu po rozwiązaniu małżeństwa. Jednakże, SLAT może być napisany z "floating spouse" postanowieniem definiującym "małżonka założyciela" jako osobę, z którą założyciel jest w danym momencie w związku małżeńskim. Ważność takiego zapisu nie została sprawdzona przez sąd.

Dodatkowo, małżonek-rozliczeniowiec musi uważać, aby przenieść tylko swój odrębny majątek (np. odziedziczony udział w rodzinnej firmie). Aby rozwiązać ten problem, SLAT może przewidywać, że każdy wkład uznany za dokonany przez beneficjenta-małżonka trafi do oddzielnego sub-trustu. IRS nie rozstrzygnął jednak, czy takie postanowienie będzie wystarczające.

Wniosek

SLAT pozwala małżonkowi na wykorzystanie zwiększenia wyłączenia z podatku od nieruchomości i darowizn przy jednoczesnym kontynuowaniu pośredniego otrzymywania dochodu z aktywów przekazanych do SLAT. Jeśli małżonek przekaże do SLAT udziały w blisko utrzymywanym biznesie, może on nadal zachować kontrolę nad biznesem, jednocześnie usuwając ten składnik z majątku małżonka. Dla księgowych i doradców finansowych, którzy mają klientów o wysokich dochodach i znacznym majątku odrębnym, SLAT może być warta bliższego przyjrzenia się.