Czwartek, 7 grudnia 2023

10 rzeczy, które zawsze chciałeś wiedzieć o składaniu zeznań podatkowych po terminie

20 września 2023

W dniu 1 kwietnia Amerykański Instytut CPA (AICPA) wydał komunikat prasowy "10 Important Things for Tax Procrastinators to Know", który zawiera odpowiedzi na 10 krytycznych pytań związanych ze zbliżającym się terminem składania zeznań podatkowych. Możesz przekazać te aktualne informacje klientom, którzy zwykle spóźniają się z rozliczeniami podatkowymi.

1. Jaki jest najlepszy sposób na wysłanie zeznania podatkowego do IRS? IRS zdecydowanie zachęca podatników do składania zeznań podatkowych online na stronie www.irs.gov/Filing lub za pośrednictwem profesjonalnego podmiotu przygotowującego zeznania podatkowe, takiego jak CPA. Jeśli podatnik woli złożyć zeznanie za pośrednictwem poczty, niektóre urzędy pocztowe będą otwarte później 15 kwietnia. Można również skorzystać z jednej z wyznaczonych przez IRS prywatnych usług kurierskich.

2. Ile kosztuje złożenie zeznania przez Internet? Za skorzystanie z usługi IRS Free File w celu złożenia zeznania drogą elektroniczną nie są pobierane żadne opłaty.

3. Co należy zrobić, jeśli nie można dotrzymać terminu złożenia zeznania do 15 kwietnia? Osoby, które potrzebują dodatkowego czasu, powinny złożyć wniosek o przedłużenie terminu, wypełniając formularz 4868, wniosek o automatyczne przedłużenie terminu złożenia zeznania podatkowego dla osób fizycznych.

4. Czy formularz 4868 można złożyć elektronicznie? Tak. Alternatywnie, można złożyć wniosek o przedłużenie terminu wysyłając formularz pocztą do 15 kwietnia 2015 roku.

5. Skąd wiadomo, czy wniosek o przedłużenie został zatwierdzony? Złożenie formularza 4868 w terminie i zgodnie ze wszystkimi wymogami IRS automatycznie przyznaje podatnikowi sześciomiesięczne przedłużenie terminu złożenia zeznania podatkowego. Przedłużony termin składania zeznań za rok 2014 upływa 15 października 2015 roku.

6. Jak skomplikowany jest formularz 4868? Jest on bardzo krótki i zawiera jedynie podstawowe informacje kontaktowe. Jednakże wymaga on również oszacowania w dobrej wierze zobowiązania podatkowego za rok 2014. Podatnicy mogą być zachęcani do skorzystania z profesjonalnej pomocy.

7. Dlaczego trzeba szacować podatki, jeśli składa się wniosek o przedłużenie? Formularz 4868 przedłuża jedynie termin złożenia zeznania podatkowego. Nie opóźnia on obowiązku zapłaty podatku do 15 kwietnia.

8. Jak złożenie wniosku o przedłużenie wpływa na zwrot podatku? Jeśli spodziewasz się zwrotu podatku, nie musisz robić nic poza złożeniem formularza 4868. Nie otrzymasz jednak zwrotu, dopóki nie złożysz zeznania podatkowego.

9. Czy złożenie formularza 4868 przedłuża również termin składania stanowych formularzy podatku dochodowego? Każdy stan ma inne zasady. Sprawdź wymagania dotyczące składania wniosków o przedłużenie w odpowiednim stanie.

10. Jeśli nie masz pieniędzy na zapłacenie podatków, czy powinieneś wstrzymać się ze złożeniem zeznania? Nie. W każdym przypadku należy złożyć zeznanie (lub jego przedłużenie) do 15 kwietnia, nawet jeśli nie ma się pieniędzy na zapłacenie zobowiązania podatkowego. W przeciwnym razie IRS naliczy kary za niezłożenie zeznania podatkowego, a także kary za niezapłacenie podatku. Jeśli masz trudności finansowe, możesz skontaktować się z IRS w sprawie umów ratalnych i ofert kompromisowych.