Czwartek, 7 grudnia 2023

Wskazówka programu Excel: Używanie funkcji Autowypełniania do kopiowania komórek

25 września 2021

Funkcja Autouzupełniania w Excelu jest aktywowana przez przeciągnięcie małego kwadratu, który pojawia się w prawym dolnym rogu aktywnej komórki. Oto opcje kopiowania za pomocą funkcji Autouzupełniania:

  • Jeśli komórka zawiera formułę, przeciągnięcie pola Autowypełnianie spowoduje skopiowanie formuły do wszystkich komórek, nad którymi przeciągasz. Formuła zostanie zaktualizowana w taki sposób, aby logicznie odpowiadała informacjom zawartym w komórkach, do których została skopiowana. Innymi słowy, użycie funkcji Autowypełniania do skopiowania formuły =A1+A2 o jedną komórkę w prawo spowoduje wyświetlenie formuły =B1+B2.
  • Jeśli komórka zawiera tekst, przeciągnięcie pola Autowypełnianie spowoduje skopiowanie tekstu do komórek, nad którymi jest on przeciągany. Jeśli tekst znajduje się na niestandardowej liście (np. dni tygodnia lub miesiące w roku), przeciągnięcie pola Autowypełnianie spowoduje wypełnienie sąsiednich komórek pozycjami z listy.
  • Jeśli komórka zawiera liczbę, to przeciągnięcie pola Autowypełnianie spowoduje skopiowanie tej liczby do wszystkich komórek, nad którymi przeciągasz.
  • Jeśli komórka zawiera liczbę, przytrzymanie klawisza CTRL podczas przeciągania pola Autowypełnianie spowoduje zwiększenie liczby o jeden w każdej komórce, nad którą przeciągasz.
  • Aby zmienić inkrementację w poprzednim przykładzie, wprowadź odpowiednio inkrementowane liczby do dwóch komórek, a następnie zaznacz obie komórki przed przeciągnięciem pola Autowypełnianie do nowych komórek. Na przykład, jeśli wpiszę 1 w komórce A1 i 3 w komórce A2, zaznaczę komórki A1 i A2, a następnie przeciągnę pole Autowypełnianie w dół przez komórki A3, A4 i A5, komórki te zostaną wypełnione liczbami 5, 7 i 9.

Jeśli dwukrotnie klikniesz pole Autowypełnianie w aktywnej i zajętej komórce, jej zawartość zostanie skopiowana w pionie, jeśli istnieje oczywiste pionowe umiejscowienie. Na przykład, jeśli komórki od A1 do A5 są wypełnione liczbami, a od B1 do B5 są wypełnione liczbami, i w komórce C1 wprowadzę taką formułę:

=A1+B1

a następnie dwukrotnie kliknę przycisk Autowypełnianie w komórce C1, formuła zostanie skopiowana do komórek od C2 do C5 (a skopiowana formuła będzie się dostosowywać w miarę przechodzenia przez kolejne wiersze, więc w komórce C2 formuła będzie miała postać =A2+B2 itd.)