Czwartek, 7 grudnia 2023

Planista podatkowy skazany za uchylanie się od płacenia podatków

30 czerwca 2023

Patrick Merrill Brody został skazany 6 maja 2011 roku na 10 miesięcy więzienia, 12 miesięcy nadzorowanego zwolnienia i pokrycie kosztów postępowania za umyślne niezłożenie federalnego zeznania podatkowego za 2001 rok, zgodnie z komunikatem Departamentu Sprawiedliwości i Internal Revenue Service (IRS).

Skazanie Brody'ego przez sędziego Sądu Okręgowego USA Clarka Waddoupsa nastąpiło po tygodniowym procesie w październiku 2010 roku. Zgodnie z dowodami przedstawionymi podczas procesu, obowiązek złożenia przez Brody'ego zeznania podatkowego za 2001 rok wynikał z dochodu, który otrzymał za pracę w związku ze swoją firmą zajmującą się planowaniem podatkowym, Merrill Scott & Associates. Firma z Salt Lake City została zamknięta i objęta zarządem komisarycznym przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) na początku 2002 roku za domniemane oszustwa związane z papierami wartościowymi. Pozew cywilny doprowadził do wydania wyroku przeciwko Brody'emu na kwotę ponad 16 milionów dolarów. Brody uzyskał ponad 500 000 USD dochodu z Merrill Scott & Associates w 2001 roku, ale celowo nie zgłosił dochodu i zobowiązania podatkowego w federalnym zeznaniu podatkowym.